آموزشی،فرهنگی ،خبری ،سیاسی و اجتماعی- داود غفاری - به روز شده در بهمن ماه سال 92

شرايط پرداخت وام قرض الحسنه امام جواد (ع) اداره بازنشستگي شهرتهران

برای ورود به سایت اداره بازنشستگي شهرتهران بر روی بنر زیر کلیک فرمایید:

بسمه تعالي
شرايط پرداخت وام قرض الحسنه امام جواد(ع)

1-متقاضيان محترم بايد از بازنشستگان مناطق 19گانه شهر تهران باشند.
2-حق عضويت ماهانه پانصد هزارريال(000/50تومان)تعيين گرديده كه با تصويب هيئت مديره قابل افزايش است.

3-همراه داشتن فيش حقوقي وكارت شناسايي متقاضي وضامن جهت درخواست عضويت و وام الزامي است.

4- مبلغ وام،باتوجه به موجودي زمان درخواست تعيين خواهد شد.
5-سپرده اوليه بايدحداقل معادل(35%)وام درخواستي باشد.
6-حداكثر سقف وام براساس جدول يكصد وبيست ميليون ريال معادل دوازده ميليون تومان است.
7-اعضاي محترم درصورت واريزي سپرده به بانك، بايد جهت نوبت دهي فيشهاي مربوطه رادراسرع وقت تحويل صندوق نمايند.
تذكرات مهم طبق اساسنامه صندوق مركزي:
الف:از وام گيرندگان محترم ضمانت اخذ خواهد شد.
ب: وام در پايان هر ماه تعيين شده باحقوق صورت پرداخت مي گردد.
پ: در زمان درخواست وام حضور فرد متقاضي و ضامن ضروري است.
پ1:ضامن بايد از كاركنان بازنشسته آموزش وپرورش مناطق 19گانه باشند.
پ2:درصورتي كه ضامن فرهنگي شاغل باشد،ارائه گواهي كسراز حقوق از منطقه محل خدمت ضروري است.
ت: تسويه ي بدهي وام به صورت يكجا ويا از محل سرمايه ممكن نيست.
ث: برداشت از محل سرمايه تا زمان تسويه ي كامل وام خلاف اساسنامه مي باشد.
ج: جهت دريافت وام، خالص دريافتي (مانده حقوق) بايد پاسخگوي بازپرداخت اقساط ماهيانه باشد.
چ: متقاضيان انصراف از عضويت، علاوه بر نداشتن بدهي بايد فرم مربرط را 2 ماه زودتر در محل صندوق تكميل نمايند.
ح:كارمزد وام (1%)است كه پس از كسر هزينه هاي جاري با نظر هيئت مديره در جهت امور رفاهي بازنشستگان صرف مي گردد.

شماره حساب 0101791754007 بانك صادرات به نام صندوق وام امام جواد(ع)قابل پرداخت در كليه شعب

موجودي به ريال

مبلغ وام اعطايي

مبلغ قسط ماهانه

مبلغ حق عضويت

باز پرداخت وام

000/500/3

000/000/10

000/500

000/500ريال

20ماهه

000/250/5

000/000/15

000/750

000/500ريال

20ماهه

000/000/7

000/000/20

000/000/1

000/500ريال

20ماهه

000/750/8

000/000/25

000/250/1

000/500ريال

20ماهه

000/500/10

000/000/30

000/500/1

000/500ريال

20ماهه

000/000/14

000/000/40

000/000/2

000/500ريال

20ماهه

000/500/17

000/000/50

000/500/2

000/500ريال

20ماهه

000/000/21

000/000/60

000/000/3

000/500ريال

20ماهه

000/250/26

000/000/75

000/000/3

000/500ريال

25ماهه

000/000/28

000/000/80

000/200/3

000/500ريال

25ماهه

000/000/35

000/000/100

000/000/4

000/500ريال

25ماهه

000/000/42

000/000/120

000/000/4

000/500ريال

30ماهه

 

 :: برچسب‌ها: شرايط پرداخت وام قرض الحسنه امام جواد, ع, اداره بازنشستگي شهرتهران
نویسنده : داود غفاری
تاریخ : سه شنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۴